Īrijas vēstnieks Daugavpilī atklāj izstādi un tiekas ar Daugavpils Domes priekšsēdētaju01/10/07

1. oktobrī Daugavpili apmeklēja Īrijas vēstnieks Latvijā Tims Movs. Viņš Daugavpilī, KN “Renesanse” atklāja īru rakstniekam Semjuelam Beketam veltīto izstādi. Tikšanās laikā Daugavpils Domē tika runāts par Daugavpils tagadni un nākotnes iespējām.

Vēstnieks interesējās par reģiona attīstību un pašvaldības redzējumu attīstībai valsts mērogā. Domes priekšsēdētāja Rita Strode paskaidroja, ka Daugavpilij ir jākļūst par reģiona centru, tāpēc pašvaldība strādā pie projektiem, kuri virzīti uz visa reģiona attīstību. Kā piemēru minēja Lidostas projektu. Rita Strode pastāstīja arī par citiem lieliem projektiem. Domes priekšsēdētāja uzsvēra, ka liela loma ir ģeogrāfiskajam stāvoklim un spējai to izmantot savās interesēs.

Sarunas laikā tika skarta arī emigrācijas tēma. Rita Strode atzina, ka Īrijai izdevies ļoti daudz panākt un tagad šī valsts ir pievilcīga Latvijas iedzīvotajiem. Rita Strode uzsvēra, ka ir optimiste un tic Latvijas uzplaukumam. Tims Movs pastāstīja, ka Īrija bija daudz smagākā situācijā, tur emigrācijas periods ilga 140 gadus. Īrijas vēstnieks kā piemēru minēja dienvidu pilsētu Korku, kura pārdzīvoja nopietnu transformāciju 20. gs. 80 gdos no rūpnieciska centra uz Eiropas kultūras pilsētu. Tikšanās laikā daudz tika runāts tieši par ekonomikas tēmām, investīcijām, reģiona īpatnībām.

Rita Strode izteica cerību par to, ka veidosies cieša sadarbība ar vēstniecību. Pirmais solis jau sperts. Vēstnieks bija ļoti ieinteresēts kultūras projektos un uzzinot par Latgales centrālās bibliotēkas rekonstrukciju, solīja atbalstu fondu papildināšanā ar literatūru par Īriju.Informāciju sagatavoja Daugavpils Domes preses sekretāre līga Korsaka, 5404374

Автор: Daugavpils

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha